kongresman чешский

конгрессмен

Перевод kongresman перевод

Как перевести с чешского kongresman?

kongresman чешский » русский

конгрессмен

Синонимы kongresman синонимы

Как по-другому сказать kongresman по-чешски?

kongresman чешский » чешский

člen kongresu poslanec

Склонение kongresman склонение

Как склоняется kongresman в чешском языке?

kongresman · существительное

+
++

Примеры kongresman примеры

Как в чешском употребляется kongresman?

Субтитры из фильмов

Kongresman Black právě dorazil.
Здесь конгрессмен Блатс, сэр.
Kolem mexické hranice doutnaly spory o půdu. Ne všichni byli pro válku, mezi nimi kongresman Abe Lincoln z Illinois.
Преградой ему была не только суровая природа, но и угроза войны, которая исходила от мексиканской границы.
Jeho táta je kongresman.
У солдата отец - конгрессмен.
Delawarský Kongresman ho koupil dokonce dvakrát.
Делаверский конгрессмен купил его дважды.
Tvůj bratr je teď kongresman.
Твой брат стал членом конгресса.
Je mi 30 let. Mám ženu, práci. Jsem kongresman.
Вообще-то мне 30.
Prezident, dřímající kongresman, právní zástupce vězňů - abychom se těšili, co přijde dál!
Президент. Дремлющий конгрессмен. Защитник заключенных.
K této nehodě, došlo ve velmi nevhodnou dobu neboť kongresman oponoval velmi spornému návrhu zákona. o telekomunikačním dohledu na soukromí.
Эта трагедия произошла в тот самый момент, когда конгрессмен работал над одним важным законопроектом, Дейл, выступая против безопасности телекоммуникаций.
Hasiči mi sdělili, že kongresman byl ve voze sám.
Пожарные утверждают, что конгрессмен был в машине один.
Což by mohlo znamenat, že kongresman a nyní se dohaduji, utrpěl srdeční záchvat a sjel do jezera.
Это означает, что конгрессмен- Это мои предположения- пережил сердечный приступ и не справился с управлением.
Dozvěděla jsem se jen, že kongresman. byl v době nehody, tedy asi před hodinou ve voze sám.
Все что мне удалось узнать, это то, что конгрессмен находился в машине один, когда час назад произошел этот случай.
Což může znamenat, že kongresman podle mých dohadů. mohl dostat srdeční záchvat a sjet do jezírka.
Это означает, что конгрессмен- Это мои предположения- пережил сердечный приступ и не справился с управлением.
Jsem jen kongresman, proboha.
Я просто конгрессмен.
Ano, byl jsem připraven vyvěsit svůj prapor ve Washingtonu D.C., kde má každý kongresman ústavní právo být zločincem.
Я готов поднять флаг в Вашингтоне, округ Колумбия. где каждый конгрессмен имеет конституционное право быть уголовником. Добрая старая Америка.

Из журналистики

Ledy se začaly prolamovat 17. listopadu, když poslanec John Murtha, jestřábí demokratický kongresman a veterán námořní pěchoty, navrhl stažení vojsk z Iráku za šest měsíců.
Лед тронулся 17-го ноября, когда член палаты представителей, конгрессмен от демократов, сторонник жесткого курса и ветеран морской пехоты Джон Мурта предложил вывести войска из Ирака в течение шести месяцев.
Dnes chtějí američtí političtí představitelé, jako je kongresman Barney Frank, vrátit odborům jejich postavení.
В настоящее время политические лидеры США, например, конгрессмен Барни Фрэнк, хотят возродить былую мощь профсоюзов.

Возможно, вы искали...