konglomerát чешский

конгломерат

Перевод konglomerát перевод

Как перевести с чешского konglomerát?

konglomerát чешский » русский

конгломерат

Синонимы konglomerát синонимы

Как по-другому сказать konglomerát по-чешски?

konglomerát чешский » чешский

směsice směs smíšený koncern slepenec nesourodý celek koncern

Склонение konglomerát склонение

Как склоняется konglomerát в чешском языке?

konglomerát · существительное

+
++

Примеры konglomerát примеры

Как в чешском употребляется konglomerát?

Субтитры из фильмов

Ty, nebo nějaký konglomerát jménem CCA?
Ты, или какой-то конгломерат под названием Си-си-эй?
Magellanský těžební konglomerát odhadl tuto cenu.
Такую оценку дал Магелланов Горнопромышленный Конгломерат.
Pokud by to byla pravda, tak by ji konglomerát neprodával.
Если бы это было правдой, Конгломерат не допустил бы продажи.
Evropský konglomerát.
Европейским конгломератом.
Senát bude proti a Marťanský Konglomerát se vás pokusí pochovat.
Сенату это не понравится, и Марсианский Конгломерат постарается закопать план.
Výhradní obchodní a servisní smlouva s Marsem by jim to umožnila kdyby se jim podařilo vytlačit současný Marťanský Konglomerát.
И эксклюзивные права торговли с Марсом предоставят такую возможность если они смогут избавиться от Марсианского Конгломерата.
Senát, Marťanský konglomerát.
Сенат, Марсианский Конгломерат.
Nejsi konglomerát.
Ты же не корпорация.
Je to konglomerát.
Это конгломерат.
Založíš zdejší jediný, luxusní, multimediální, zábavní konglomerát.
Ты создашь первый и единственный в Пауни профессиональный, мультимедийный развлекательный конгломерат.
Multimediální zábavní konglomerát.
Мультимедийный развлекательный конгломерат.
Jedinný světový konglomerát schopný mařit touhy Mishimy Zaibatsu.
Единственное мировое содружество, способное подорвать самолюбие Мишима Зайбацу.
Je to konglomerát uvnitř dceřinný společnosti uvnitř konglomerátu.
Корпорация большая и разветвлённая.
Proč podporovat kamaráda, když můžeš podpořit nadnárodní konglomerát, který z toho kamaráda vysává život?
Зачем поддерживать друга когда ты можешь поддержать транснациональный конгломерат который рушит жизнь этого друга?

Возможно, вы искали...