рожь русский

Перевод рожь по-чешски

Как перевести на чешский рожь?

рожь русский » чешский

žito rež obilí obilnina

Примеры рожь по-чешски в примерах

Как перевести на чешский рожь?

Субтитры из фильмов

Молотая рожь?
To je dobré!
Он пожнёт то, что посеял, но точно не рожь. или пшеницу.
Sklidí to, co zasel.. A je jasný, že to nebude kukuřice.. Ani pšenice.
Я хотел бы, чтобы окно столкнулось с югом. И рожь потянется к небесам.
Kéž bys měla okno k jihu, a pod ním políčko kukuřice.
Не рожь мою жену! - Привет!
Čau, chlapče.
Людям оставалось полагаться только на запасы ржи, но вся рожь была заражена грибком.
Lidé byli nuceni spoléhat na zásoby žita, aležito kontaminované plísní.
Фу. рожь.
Fuj, žito.
Вы съели заплесневелую рожь в своей пекарне и отравились спорыньёй.
Ty jsi to snědla plesnivý žita ve vaší pekárně a dal si námelové otravu.
Рожь не затопила мою пекарню не заставляла моего ребёнка кашлять до смерти не заставляла жену меня бросить.
Žito ani zaplavovat můj obchod... nebo aby se mé dítě kašel k smrti... nebo aby moje žena odejít.
Но несмотря на остальных, они используют рожь вместо пшеницы.
Ale ne jako ostatní, používají pšenici místo žita.
А остальное может быть рожь или ячмень.
Zbytek může být žito nebo ječmen.
А в пшеничном бурбоне пшеница заменяет рожь или ячмень.
V pšeničných bourbonech pšenice nahrazuje žito nebo ječmen. Kluci!
Смотрится, как будто в поле колосится рожь.
Připomíná mi to misku se zkamenělými špagetami.

Возможно, вы искали...