рожать русский

Перевод рожать по-чешски

Как перевести на чешский рожать?

рожать русский » чешский

rodit porodit plodit

Примеры рожать по-чешски в примерах

Как перевести на чешский рожать?

Субтитры из фильмов

Больше я не буду рожать.
Už nechci víc dětí.
Не забывайте, что ей скоро рожать.
Musíme si uvědomit, že bude brzy rodit.
Джордж! Вот почему надо рожать одних девочек.
To je důvod proč by všechny děti měli být dívky.
Не то, чтобы я хотела уйти от нее, но я слышала, как мистер Фабиан говорил, что ее дублерша собирается рожать ребенка, и они ищут ей замену.
Rozhodně bych nepomyslela na nic, co by mě od ní odvádělo. Ale nedávno říkal pan Fabian slečně Channingové, že její náhradnice bude mít dítě a budou muset najít někoho jiného.
Я никогда бы не стала рожать от тебя.
Kdybych měla dítě, tak ne s tebou.
Шестого всегда рожать трудно.
Šestý je vždycky nejhorší.
Место, где они будут рожать и воспитывать собственных детей.
Kde budou vychovávat své ratolesti.
Никто не просит тебя рожать ребенка.
Nikdo po tobě nechce, abys rodil děti.
Ей через неделю рожать.
Brzy se jí to narodí.
Мать начала его рожать в год коровы (Уши), но на свет он вылез уже в году тигра (Тора).
Jeho matka začala rodit v roce krávy - Uši, ale on se narodil až na Nový rok roku tygra - Tora, toho škůdce.
Рожать для женщин тяжкий труд, да?
Porod není bezstarostný, jak víte.
Похоже, вам рожать на днях, да?
Čekáte to každým dnem, že? - V úterý.
Большинство женщин обнаружило, что не могут больше рожать.
Většina žen zjistila, že další už mít nemůže.
Сила, ведущая эту женщину - желание удовлетворить животный биологический инстинкт, рожать, не смотря ни на что?
Ta síla, která hnala tu ženu k naplnění jejího biologického, zvířecího instinktu rodit, rodit, navzdory všemu?

Из журналистики

Было высказано предположение, что химические ингибиторы этого фактора могут лишить мух способности рожать, тем самым снижая популяцию мух цеце.
Objevily se návrhy, že chemické inhibitory tohoto faktoru by mohly mouše znemožnit plození potomstva, čímž by se snížila populace tse-tse.

Возможно, вы искали...