рояль русский

Перевод рояль по-чешски

Как перевести на чешский рояль?

рояль русский » чешский

klavír piáno piano křídlo koncertní křídlo

Примеры рояль по-чешски в примерах

Как перевести на чешский рояль?

Субтитры из фильмов

Отличная идея - рояль.
Dobrý nápad. Hra na klavír.
Оставь меня в покое, я знаю, где рояль.
Nech mě být. Vím, kde je piano.
В конце концов, выбрал куст размером с рояль и с воплем бросился к нему.
Pak si vyhledal keř velikej jako piano, vyrazil výkřik a zaútočil na ten keř.
Рояль?
Piáno?
Где здесь рояль?
Kde máte prosím vás piáno?
Рояль не в лучшем состоянии, но это настоящий Бехштейн.
Piáno nese známky opotřebení, ale je to Bechstein.
В Пале-Рояль, быстро!
Palais Royale, rychle. - Ale já jsem obsazený.
А вы, мои дорогие, за рояль.
Nuže, drahá, upaluj k piánu.
Я не хочу иметь рояль. У меня есть свой рояль, но я не хочу иметь его.
Já netoužím mít vlastní klavír, tedy jeden klavír pro sebe mám jenže netrvám na tom, aby patřil jenom mně.
Я не хочу иметь рояль. У меня есть свой рояль, но я не хочу иметь его.
Já netoužím mít vlastní klavír, tedy jeden klavír pro sebe mám jenže netrvám na tom, aby patřil jenom mně.
Потому что рояль - это все рояли мира.
Klavíry celého světa vypadají stejně, a přitom je každej jinej.
Рояль, например, - болтун. А скрипки? Как они распространяются!
Klavír je například moc ukecanej a housle, ty to zase natahujou až běda!
Синьора, принесли рояль.
Klavír, paní!
Рояль накрыт.
Táhne vás to na světla ramp?

Из журналистики

Гнев баронов Социалистической Партии, вызванный подъемом Рояль, особенно забавно было наблюдать.
Bylo zábavné sledovat zlost stařešinů Socialistické strany ze vzestupu Royalové.
Как же Рояль удалось подняться так высоко в столь короткий срок?
Jak se Royalové podařilo vystoupat tak vysoko a tak rychle?
Действительно, перед лицом лидирующего положения Рояль, Жоспен и Олланд решили выйти из президентской гонки.
Tváří v tvář vedení Royalové Jospin i Hollande odstoupili z boje.
В вопросах безопасности и образования Рояль придерживается жесткой линии, что отличает ее представления от классических левых взглядов.
V otázkách bezpečnosti a školství se Royalová od klasické levice odchyluje a připomíná spíše zastánkyni tvrdé linie.
Отсутствие у Рояль предвыборной программы является ее сильной стороной, но может подорвать ее позиции в будущем.
Absence programu byla až dosud silnou stránkou Royalové, ale stejně tak by se mohla stát její zhoubou.
Но Рояль уверена в своем будущем.
Royalová však ve svůj osud věří.
Он вызывает больше доверия, чем Саркози и кажется более компетентным, чем Рояль.
Působí více uklidňujícím dojmem než Sarkozy a jeví se kompetentněji než Royalová.
С левой точки зрения, социально-демократическое крыло Социалистической партии, которая поддержала Доминика Штраус-Кахн в борьбе с Рояль, может переметнуться к Байроу, также благодаря перспективе пост-выборного союза между лево- и право-центристами.
Na levici pak může sociálnědemokratické křídlo v Socialistické straně, které podpořilo Dominiqua Strausse-Kahna proti Royalové, rovněž cítit pokušení spojit síly s Bayrouem, a to vzhledem k vyhlídce povolební aliance mezi levým a pravým středem.
Отсутствие соглашения между Рояль и Байру о поддержке победителя первого раунда в последнем туре с Саркози в значительной степени объясняет окончательное поражение обоих.
Neschopnost Royalové a Bayroua dohodnout se na podpoře úspěšnějšího kandidáta ve druhém kole proti Sarkozymu do značné míry vysvětluje konečnou porážku obou.
Но Рояль пока еще не удалось сплотить позади себя свой лагерь.
Royalové se však zatím nedaří přimět svůj tábor, aby se postavil za ni.
Поскольку Саркози сумел навязаться правым без поддержки Жака Ширака, Социалистические тяжеловесы не могут полностью убедить себя встать за спиной Рояль.
A zatímco se Sarkozymu podařilo prosadit se na pravici i bez podpory Jacquese Chiraka, těžké váhy v Socialistické straně se nedokážou dost dobře přimět, aby se postavily za Royalovou.
До сих пор Рояль не смогла играть эту роль.
Royalová zatím tuto roli hrát nedokáže.

Возможно, вы искали...