konečný termín чешский

срок, крайний срок

Перевод konečný termín перевод

Как перевести с чешского konečný termín?

konečný termín чешский » русский

срок крайний срок

Синонимы konečný termín синонимы

Как по-другому сказать konečný termín по-чешски?

konečný termín чешский » чешский

termín stanovená lhůta poslední termín nejzazší mez lhůta krajní lhůta

Грамматика konečný termín грамматика

Какими грамматическими свойствами обладает konečný termín в чешском языке?

konečný + termín · прилагательное + существительное

++

Примеры konečný termín примеры

Как в чешском употребляется konečný termín?

Субтитры из фильмов

Obávám se, Zrzko, že to je konečný termín.
Что ж, Рыжая, боюсь, пробил последний час.

Из журналистики

WASHINGTON - Jak se blíží rok 2015 a s ním konečný termín pro Rozvojové cíle tisíciletí, Organizace spojených národů stupňuje své snahy rozvíjet debatu o tom, co dalšího přijde na podporu celosvětového rozvoje.
ВАШИНГТОН - По мере приближения даты окончания этапа достижения Целей развития тысячелетия в 2015 году ООН активизирует усилия по стимулированию обсуждения дальнейших действий для ускорения развития во всем мире.
Konečný termín Rozvojových cílů tisíciletí se blíží, avšak podpora míru, bezpečnosti a nenásilného řešení konfliktů je i nadále nesmírně důležitá a je nutné ji bezezbytku začlenit do budoucí rozvojové agendy.
В условиях приближения финального 2015 года Целей развития тысячелетия, укрепление мира, безопасности, ненасильственного разрешения конфликтов продолжают оставаться жизненно важными и должны быть полностью включены в будущие планы по развитию.

Возможно, вы искали...