st | et | se | sst

set чешский

сет

Значение set значение

Что в чешском языке означает set?

set

část utkání v tenisu, ping-pongu nebo volejbalu  Utkání mužů na grandslamových turnajích se hrají na tři vítězné sety. skupina úzce souvisejících předmětů prodávaná společně

set

genitiv plurálu a duálu číslovky sto  sedm set, od dvou set do tisíce

Перевод set перевод

Как перевести с чешского set?

set чешский » русский

сет

Синонимы set синонимы

Как по-другому сказать set по-чешски?

set чешский » чешский

sada stavebnice souprava

Склонение set склонение

Как склоняется set в чешском языке?

set · существительное

+
++

Примеры set примеры

Как в чешском употребляется set?

Простые фразы

Narodil jsem se devatenáct set sedmdesát sedm.
Я родился в тысяча девятьсот семьдесят седьмом.

Субтитры из фильмов

Nabídne pán, co říkal sedm, devět set dolarů?
Может, джентельмен, говоривший семь, скажет девять?
A pak, o několik set milionů let později, nastal další zvrat a vznikli dinosauři.
Затем, несколько сотен миллионов лет назад, природа поменяла свой курс и породила динозавров.
Na pět set!
Тысяча.
Chtěl jsem jet domů a prospat pár set let, ale to nešlo.
Я хотел проспать сто лет но не мог.
Pokud se odsud dostaneme, budeme mít jen pár set galonů benzínu a pár franků.
Если мы выберемся. у нас будет только несколько сотен галлонов топлива и немного франков.
Pět set dolarů! A chcete abych Vám půjčil osm tisíc.
И ты просишь меня одолжить тебе 8.000?
Tři tisíce sedm set.
Две семьсот, наличными.
Dobře. - Plus pět set.
Хорошо.
Až budeme mít pár set uncí, byla by otrava nosit pytle na zádech.
После пары сотен унций держать золото в мешочках на шее станет тяжело.
Pár set pesos.
Несколько сотен песо.
Cosmopolitan chce další sérii krátkých povídek. A Smart Set také. Píšou, že platí dobře.
Почему писатель должен считать себя виноватым, если люди готовы платить деньги за его тяжкий труд?
Pět set dolarů. Na loupež to nevypadá, pane. Obvykle berou všechno.
Пятьсот долларов, не похоже на ограбление, обычно забирают все.
Sázím pět set.
Ставлю 500.
Pět set dolarů na to, že se vám nepodaří s tou historkou přijít.
Ставлю 500 долларов, что тебе не удастся сделать такое интервью.

Из журналистики

Náklady na uskutečňování takové politiky by jednoduše byly příliš vysoké (několik set miliard dolarů a desetitisíce mrtvých v Iráku, jejichž počet navíc stále narůstá).
Стоимость осуществления такой политики была бы просто слишком высокой (несколько сотен миллиардов долларов и десятки тысяч погибших и раненых в Ираке).
Ve všech koutech světa se kultury musely přizpůsobit změnám v ekonomické organizaci, technologiích a vědeckých poznatcích posledních dvou set let.
Во всех регионах мира культуры должны были приспособиться к изменениям в организации экономики, новым технологиям и достижениям научного знания, произошедшим за последние двести лет.
Objem špatných dluhů ohrožujících banky navíc zůstává neznámý a mohl by dosáhnout několika set miliard dolarů.
Кроме того, сумма безвозвратных долгов, с которыми столкнутся банки, все еще остается неясной и может достигнуть несколько сотен миллиардов долларов.
Blahosklonný : Kamarádi, jak můžeme pohlédnout do očí mučedníků, kteří posledních několik set let bojovali za národní sebeúctu a sílu národa?
Милосердный :..Мои друзья во всемирной паутине, как мы можем смотреть в глаза мучеников, боровшихся в течение последних нескольких столетий за национальное самоуважение и за укрепление страны?
Národní akademie věd USA odhaduje, že DDT před malárií zachránilo na nasí planetě do roku 1970 na pět set milionů lidí.
В соответствии с оценками Национальной Академии наук США, ДДТ спас 500 миллионов жизней от малярии за время его применения до 1970 года.
Na světě je dnes téměř devět set milionů chronicky hladovějících a tento summit je jednou z příležitostí, jak zabránit kolapsu finanční pomoci chudým zemím na podporu produkce potravin.
При наличии около 900 миллионов страдающих от голода людей во всем мире, Саммит представляет собой прекрасную возможность сменить политику отказа в финансовой помощи на поставку продовольствия бедным странам.
Čečenský odpor však nelze potlačit snadno. Důkazem je nejen incident z moskevského divadla, kde čečenští teroristé uvěznili na osm set rukojmích, ale i četná a úspěšná čečenská přepadení ruských jednotek v Čečensku a jeho okolí.
Но чеченское сопротивление так и не было подавлено, о чем свидетельствует не только захват более 800 москвичей в заложники на прошлой неделе, но и многочисленные успешные налеты чеченцев на российские войска в самой Чечне и ее окрестностях.
Z několika set vysokých důstojníků, kteří v té době v armádě sloužili, nikdo nepřiznal, že měl o těchto plánech jakékoliv informace.
Из сотен старших офицеров, служивших в то время, ни один не признал, что ему что-либо известно об этих планах.
Na celém světě žije osm set milionů chronicky podvyživených lidí.
Восемьсот миллионов человек во всем мире хронически недоедают.
Zároveň je však domovem tří set milionů z nejchudších lidí na světě.
В то же самое время в ней живут 300 миллионов самых бедных людей в мире.
Britové sice ohrnují nos nad eurem - na které je vázaný dokonce i údajně nezávislý švýcarský frank -, avšak tato měna téměř jistě zůstane i do budoucna jediným platidlem téměř tří set milionů Evropanů.
Британцы могут воротить нос от евро - к которому привязан даже предположительно независимый швейцарский франк - но он останется почти наверняка валютой почти 300 миллионов европейцев.
Když se stal prezidentem, měly USA v Jižním Vietnamu několik set poradců; on jejich počty rozšířil na 16 000.
Когда Кеннеди стал президентом, в Южном Вьетнаме находилось несколько сот американских военных советников; он увеличил их количество до 16 000.
Sabadet Totodet zavedl soudce na mýtinu za městem, kde byl nucen kopat hroby pro více než pět set spoluvězňů, kteří nepřežili vazbu.
Сабадет Тотодет повез судью к тому месту на окраине города, где его заставляли копать могилы для более чем 500 товарищей по неволе, умерших в тюремном заключении.
Asi jedenáct set kilometrů od floridského pobřeží leží jedno z nejzuboženějších míst na Zemi - ostrov Hispaniola, první zastávka Kryštofa Kolumba v Novém světě.
КЕМБРИДЖ: На расстоянии семи сотен миль от побережья Флориды расположен один из самых бедных уголков на планете.