рош | шок | ро | рк

рок русский

Перевод рок по-чешски

Как перевести на чешский рок?

рок русский » чешский

osud úděl rock rokenrol rock-and-roll Rock

Примеры рок по-чешски в примерах

Как перевести на чешский рок?

Простые фразы

Он мечтал стать рок-звездой.
Snil se stát rockovou hvězdou.
Она мечтала стать рок-звездой.
Snila se stát rockovou hvězdou.

Субтитры из фильмов

Это Рок.
To je Rock.
Ты - Рок!
Ty jsi Rock!
Рок из партии мардуков.
Rock ze strany Marduk.
Я - Рок из партии мардуков.
Já jsem Rock z Marduku!
Рок их ищет.
Rock je hledá.
Эй, это был Рок.
To byl Rock.
Эй, Рок, похоже, вы с отцом старые приятели?
Rocky, vypadá to, že se s otcem znáte už dlouho.
Эй, Рок, осторожней с ней, у неё дурной глаз.
Hej, Rocky, dávej si bacha.
Неужели вас не интересует Святой Рок?
Díky, ten mě nezajímá.
И гордо попирая прах, Он презрит рок, забудет страх.
Pohrdá osudem, smrtí opovrhne, doufaje, že se povýší nad moudrost, milost i strach.
И Вилма Бэнки и род ля рок.
A Vilma Bankyová a Rod La Rocque.
Жизнью правит злой рок.
Až příliš to připomíná Osud.
Это наш рок!
Smrt Tróje.
Время уносило секунды в неумолимом ритме, и рок двигался дальше по своему извилистому пти.
Čas odkapával vteřiny v neúprosném rytmu. A osud kráčel dál svou klikatou cestou.

Из журналистики

Их рок и судьба были неразрывно связаны, временами до близкого конца обоих.
Jejich osudy byly nerozlučně spjaty, chvílemi bezmála až po společný zánik.
Даже рок-н-ролл сыграл свою роль.
Dokonce i rock and roll sehrál svou roli.
В отчаянии захватить часть звездной силы кампании, которую проводили рок звезды, за сокращение долга бедных стран, лидеры согласились простить долг странам третьего мира, который никто никогда и не ожидал получить.
V zoufalé touze ukořistit trochu hvězdné moci kampaně za snížení dluhů chudých zemí vedené rockovými hvězdami lídři souhlasili, že třetímu světu prominou dluhy, jejichž splacení stejně nikdy nikdo neočekával.
Послание мира, любви и примирения Далай-ламы нашло отклик среди голливудских кинозвезд, длинноволосых хиппи, ирландских рок-музыкантов и индийских политиков.
Dalajlamovo poselství míru, lásky a usmíření si našlo stoupence mezi hollywoodskými filmovými hvězdami, culíkatými hipíky, irskými rockery i indickými politiky.
Они изображают его как рок-звезду, которая получила Нобелевскую премию, раздавая обещания, а не исполняя свою роль.
Vykreslují jej jako rockovou hvězdu, která vyhrála Nobelovu cenu na základě slibů a nikoli výsledků práce.
Добровольцы Красного Креста установили карточные столики в вестибюлях дорогих многоквартирных домов, в которых проживают финансовые аналитики, адвокаты и рок звезды, для того чтобы проинформировать проживающих там граждан об этом предложении.
Dobrovolníci Červeného kříže rozbili své karetní stolky ve vstupních halách drahých činžovních domů, kde bydlí finančníci, právníci a rockové hvězdy, aby jejich obyvatele informovali o své nabídce.
Остались и другие, в том числе находящиеся сейчас в тюрьме экономист Марта Беатрис Рок и доктор Оскар Элиас Бискет, кто остался на позициях мирной оппозиционной борьбы.
Kromě něj pokračovali ve své pokojné opozici i další - včetně ekonomky Marthy Beatriz Roqueové nebo dr. Oscara Elíase Bisceta, kteří jsou nyní spolu s Riverem ve vězení.