рома русский

Перевод рома по-чешски

Как перевести на чешский рома?

рома русский » чешский

romština cikánština cikán Romové Rom

Рома русский » чешский

AS Roma

Примеры рома по-чешски в примерах

Как перевести на чешский рома?

Субтитры из фильмов

Интересно, от рома будет штормить?
Co takhle kapka rumu, aby to mělo trochu říz.
Да, когда-то он промышлял контрабандой рома из Мексики, а я был на другой стороне.
Ještě když pašoval rum z Mexika. Dělal jsem pro druhou stranu.
Времени у них было в избытке, и они стали писать записки, класть их в бутылки из-под рома и бросать в море.
No, měli dost času, tak začali psát zprávy, dávali je do lahví od rumu a házeli do moře.
Не забудь мне оставить рюмочку рома?
Co takhle nějaký rande?
Например, немного рома.
Dejte mi. rum.
Пип. Принеси рома.
Pipo, dones rum.
Принесите мне бутылку рома!
Dones mi láhev rumu!
Откуда в этом пунше столько рома?
Nalila jsi tam celou láhev rumu.
Мы его нашли, когда строили вокзал на Пьяцца Ре ди Рома.
Narazili jsme na něj během stavby stanice na Piazza di Roma.
К моменту открытия бара, он был в стельку пьян, напившись рома. и вливал его в себя все больше, пока был в состоянии это делать.
V době, kdy se otevřely dveře, už v sobě měl slušnou dávku rumu. A postupně ho v sobě začal mít tolik, že už ani nemoh pít dál.
Тогда начнем с бирюзового рома.
Můžeme začít s Modrou lagunou.
Шоколадные орешки, небольшие плитки шоколада, Четыре бутылки вина, пол бутылки рома и девять крекеров.
Oříšky v čokoládě, plněný tyčinky, čtyři láhve vína, půl láhve rumu a devět sušenek.
А так, что теперь если ты захочешь со мной поговорить ты должен будешь сначала записаться на приём у Рома.
Vidíte tohle odlišné zabarvení?
Вы можете успокоить Рома.
Řekni Romovi, ať je klidný.

Из журналистики

Народность рома жила в изолированных трущобах.
Romové žili v segregovaných ghettech.
Образование - единственный способ покинуть трущобы для многих рома.
Vzdělání je pro mnoho Romů jedinou cestou z ghetta.
Но в таком обществе как болгарское, где процветает расизм, народности рома приходится бороться за равные условия образования.
Avšak ve společnostech, jako je Bulharsko, kde bují rasismus, musí Romové za rovnoprávné vzdělávání bojovat.
Однако народность рома только проиграла от этой демократической трансформации.
Romové se však v procesu demokratické transformace ocitli v pozici poražených.
Слабое образование рома оставило их беспомощными в новых экономических условиях.
Chatrné školní vzdělání je špatně připravilo na novou ekonomiku.
Правительство не чинило никаких препятствий на пути дискриминации при приёме на работу, что оставило большинство рома без работы и ввергло их в ещё более крайнюю бедность.
Vláda dovolila, aby diskriminace v zaměstnání nekontrolovaně bujela, takže většina Romů zůstala bez práce a celá společenství upadla hlouběji do bídy.
Сегодня я живу в Брюсселе, где возглавляю организацию, которая консультирует Европейский Союз и национальные правительства по вопросам, связанным с народностью рома.
Dnes žiji a pracuji v Bruselu, kde vedu organizaci, která radí Evropské unii a národním vládám ohledně politik dotýkajících se Romů.
В Центральной и Восточной Европе рома часто несправедливо отправляют в подобные специальные школы, которые предоставляют неравные возможности образования, что практически гарантирует жизнь в бедности и работу, связанную с физическим трудом.
Ve střední a východní Evropě jsou Romové často nespravedlivě umisťováni do těchto zvláštních škol, jež poskytují podprůměrné vzdělání, které je bezmála garancí života v chudobě a manuální dřině.
Свидетельства показали, что более половины детей народности рома в Остраве отправлялись в специальные школы, и что более половины учащихся специальных школ принадлежали к народности рома.
Důkazy prokázaly, že v Ostravě byla do zvláštních škol umístěna více než polovina romských dětí a že více než polovina žáků zvláštních škol byla romského původu.
Свидетельства показали, что более половины детей народности рома в Остраве отправлялись в специальные школы, и что более половины учащихся специальных школ принадлежали к народности рома.
Důkazy prokázaly, že v Ostravě byla do zvláštních škol umístěna více než polovina romských dětí a že více než polovina žáků zvláštních škol byla romského původu.
В общем, в Остраве вероятность попадания детей народности рома в такие специальные школы в 27 раз выше, чем у детей других национальностей.
Celkově vzato, v Ostravě je u romských dětí 27krát pravděpodobnější než u dětí neromských, že budou do takových škol umístěny.
Вместо того чтобы добиться поворота в истории, открыв двери возможностей перед людьми народности рома, проживающими в Европе, Страсбургский суд решил по-прежнему не допускать народность рома к достойному образованию.
V procesu, jenž se mohl stát význačným vítězstvím, které by otevřelo dveře možností pro evropské Romy, se štrasburský soud místo toho rozhodl ponechat přístup ke slušnému vzdělání pro Romy uzamčený.
Вместо того чтобы добиться поворота в истории, открыв двери возможностей перед людьми народности рома, проживающими в Европе, Страсбургский суд решил по-прежнему не допускать народность рома к достойному образованию.
V procesu, jenž se mohl stát význačným vítězstvím, které by otevřelo dveře možností pro evropské Romy, se štrasburský soud místo toho rozhodl ponechat přístup ke slušnému vzdělání pro Romy uzamčený.
Его решение получило широкий резонанс по всему континенту, и не только среди народности рома, но и среди всех людей, озабоченных укреплением ценностей терпимости и равенства в демократической Европе.
Jeho rozhodnutí zní ozvěnou napříč Kontinentem - nejen mezi Romy, ale mezi všemi, kdo mají zájem na prosazování hodnot tolerance a rovnosti v demokratické Evropě.

Возможно, вы искали...