роман русский

Перевод роман по-чешски

Как перевести на чешский роман?

роман русский » чешский

román románek

Роман русский » чешский

Romanus Roman I.

Примеры роман по-чешски в примерах

Как перевести на чешский роман?

Простые фразы

Она написала роман про вампиров.
Napsala román o upírech.
Я скоро дочитаю этот роман.
Brzy dočtu ten román.
Том писал роман.
Tom psal román.

Субтитры из фильмов

Думал, что могу написать хоть один большой роман.
Myslel jsem, že mám aspoň na jeden román.
Ты все-таки завела себе роман, ведь так?
Jak se cítíte?
Я знаю, вы не поймёте превратно, всё же у меня счастливый роман.
Nevykládejte si špatně, co vám chci říci. Ostatně jsem šťastně zadaná.
Я знаю, это звучит скучно, как дешевый роман,...и то, что внутри, мне никогда не выразить словами, но смысл в этом.
Vím, že to zní jak z laciného románu, ale nelze vyjádřit slovy, co cítím uvnitř, to chci říct.
Как думаете, у них роман?
Myslíte, že měli milostný poměr?
Похоже на дешевый роман.
To je jak z laciného románu.
Роман, мистер Мартинс?
O čem je, pane Martinsi?
И этим завершился роман?
Skončil ten románek?
Этот фиктивный роман для рекламы..
To zasnoubení je kvůli reklamě.
Роман.
Román.
Роман можно написать.
Už napsali.
Я слышал. У тебя роман с дамой из конгресс-клуба.
Slyšel jsem, že pálíte za nějakou slečnou z klubu.
Твоя история похожа на роман.
To, co vykládáš, je jen fantazie.
И не герцогиня она. Но у неё был роман с герцогом.
Není to vévodkyně, ale zapletla se s vévodou.

Из журналистики

История генерала Станкулеску, осужденного на 15 лет тюрьмы, звучит как дешевый роман, замешанный на государственной измене.
Příběh generála Stanculesca, odsouzeného k patnácti letům vězení, připomíná levný román s vlastizrádnou zápletkou.
Как и роман с двумя возможными концовками, наша история в начале нового века еще не написана.
Podoben románu se dvěma alternativními konci, náš příběh se v tomto novém století teprve bude psát.
Но маловероятно, что союз рынков капитала закончит роман Европы с ее банками.
Je však velmi nepravděpodobné, že by unie kapitálových trhů mohla ukončit milostný románek mezi Evropou a jejími bankami.
Если Вы обеспокоены тем, что любовный роман Бонд-Татьяна вдохновит коллектив знаменитостей на неприличные замечания, присутствие немецкого канцлера Ангелы Меркель должно удержать ситуацию под контролем.
Máte-li obavy, že vzplanutí mezi Bondem a Taťánou by mohlo vyvolat příliš mnoho obhroublých poznámek z úst shromážděných eminencí, přítomnost německé kancléřky Angely Merkelové by měla udržet věci pod kontrolou.
Стокер интенсивно изучал мифы о вампирах, и писал свой роман под влиянием исторических книг, путевых заметок, а также венгерского востоковеда Армина Вамбери.
Stoker upíří báje intenzivně zkoumal a nechal se ovlivnit historickými knihami, cestopisy a uherským orientalistou Árminem Vámbérym.
Самым ранним ее проявлением был роман, благодаря которому, равно как и при помощи новых печатных технологий, образовался рынок, значительно расширивший доступ к литературе.
Její první předzvěst - román, doprovázený novými tiskařskými technologiemi, zpřístupnil literaturu mnohem sirsímu okruhu čtenářů.
Спекулятивные пузыри не заканчиваются, как короткий рассказ, роман или игра.
Spekulativní bubliny nekončí jako povídka, román nebo hra.

Возможно, вы искали...