росток русский

Перевод росток по-чешски

Как перевести на чешский росток?

росток русский » чешский

výhonek klíček

Росток русский » чешский

Rostock

Примеры росток по-чешски в примерах

Как перевести на чешский росток?

Субтитры из фильмов

Вы уже на третий росток наступили.
Šlápli jste již na třetí sazeničku.
Это росток будущего.
Drž se hlavních zásad.
Да там всего один росток был.
Byla to jedna rostlina.
Каждый букет, как воздушная спора, давал росток новой свадьбы.
Každý hod kyticí byl jako sázecí stroj který zakládá na další svatbu.
Несколько лет назад мы поехали в Росток чтобы помочь департаменту по борьбе с наркотиками при поимке каких-то крупных наркобаронов из России.
Před pár lety jsme šli do Rostocku pomoct DEA vyřídit pár velkých šéfů ruské mafie kšeftujících s heroinem.
Но росток хлопка в ее теле, изголодавшемся по любви, не сдавался и явил себя в виде сна.
Ale to bavlněné semínko v jejím po lásce hladovějícím těle se nevzdávalo. Projevilo se ve snu.
И росток уходит обратно вглубь.
A tak se to vrátí zpátky.
Росток.
Děťátko.
Какой славный росток.
Krásné děťátko.
Все хорошо, росток Терка.
To nic, rostlinný Turku.
Она, словно росток под снегом.
Je to semínko čekající na probuzení.
История может также сказать, что я загубил молодой росток.
Historie může rovněž říkat, že jsem se stáhl od kormidla příliš brzy.
И.. ну и кто ж тебе точно скажет, женщина, где семя дало росток?
A kdo může vědět, které semínko se ujalo, ženo?
Росток новых отношений, пробивающийся сквозь мёрзлую землю.
Poupě nového vztahu raší skrz zmrzlou zem.

Из журналистики

Кажется, что в работе Рейнхартов и Рогоффа есть росток новой экономической теории, но он плохо определен.
Zdá se, že v díle Reinhartových a Rogoffa je zárodek nové ekonomické teorie, ale zůstává nesprávně definovaný.

Возможно, вы искали...