челнок русский

Перевод челнок по-чешски

Как перевести на чешский челнок?

челнок русский » чешский

člunek turista obchodní lodička

Примеры челнок по-чешски в примерах

Как перевести на чешский челнок?

Субтитры из фильмов

Я вам что, челнок какой-то?
Jsem snad tvůj poskok?
Сэр, по данным сканеров, нас преследуют. По размеру - челнок звездной базы.
Sleduje nás nějaké těleso, veliké asi jako kyvadlový člun hvězdné základny.
Объект - челнок класса Эф. Дюраниевое покрытие, ионные двигатели.
Duraniový kovový plášť, iontový pohon motorů.
Стоп. Через какое время запас топлива вынудит челнок вернуться на базу?
Kolik zbývá času, než jej nedostatek paliva donutí vrátit se?
Расчет произведен. Челнок миновал точку безопасного возврата.
Loď už překročila bod bezpečného návratu.
Загоните наш челнок в ангар, мистер Скотт.
Naši loď uskladněte na palubě u hangáru. - Transportujte nás přímo na palubu.
В непосредственной близости находятся как минимум четыре солнечные системы, и где-то там - семиметровый челнок, который, разумеется, вышел из-под контроля.
V bezprostřední blízkosti jsou nejméně čtyři sluneční soustavy. A někde tam je ztracený sedmimetrový raketoplán.
Мы разработывали космический челнок для контролированной посадки.
Vyvinuli jsme manévrovací systém pro kontrolované přistání.
Думаю, это челнок Звездного флота, сэр.
Vypadá to jako raketoplán Flotily, pane.
Челнок входит в ангар.
Raketoplán vlétá do hangáru.
Как и челнок, в котором вы летели.
Stejně. - jako tam ten raketoplán.
Сообщите на 4-ю базу, что мы нашли их челнок и вернем его вместе с пассажиром, как только выполним миссию на Арианне.
Informujte základnu 4, že máme jejich raketoplán a že ho vrátíme i s jeho uživatelem, jakmile dokončíme náš úkol na Ariannu.
Нет, мы сошлись на том, что Локай похитил челнок.
Ne, komisaři, shodli jsme se na tom, že Lokai ukradl raketoplán.
Мы думали взять челнок.
Kam? - Domů.

Возможно, вы искали...