konečně чешский

наконец

Значение konečně значение

Что в чешском языке означает konečně?

konečně

наконец po dlouhé době  Stáli jsme před jejich domem asi hodinu, až konečně vyšel. v poslední řadě  K audienci se dostavili všichni ministři, jejich náměstci a konečně také tajemník premiéra.

konečně

vyjadřuje větší míru rozhodnosti v nepřehledné situaci  Rodiče dlouho váhali, ale nakonec koupili dárek za vysvědčení i Evě, i když neměla dobré známky. Konečně, vždyť se také snažila.

Перевод konečně перевод

Как перевести с чешского konečně?

Синонимы konečně синонимы

Как по-другому сказать konečně по-чешски?

konečně чешский » чешский

nakonec zatím případně posléze omezeně

Примеры konečně примеры

Как в чешском употребляется konečně?

Простые фразы

Konečně je pátek.
Наконец пятница.
Bylo skoro poledne, když se Tom konečně vzbudil.
Был почти полдень, когда Том наконец проснулся.
Konečně skončila ta dlouhá diskuze.
Наконец, эта долгая дискуссия закончилась.
Profesor konečně vyřešil problém.
Наконец профессор решил проблему.
No tak, už jsem tě třikrát zvala ke stolu - přijdeš konečně?
Ну же, я уже три раза звала тебя к столу - придёшь ты наконец?
Tom je konečně tady.
Том наконец-то здесь.
Stávka je asi konečně u konce.
Забастовка, кажется, наконец закончилась.
Konečně se objevil.
Наконец-то он появился.
Konečně jsem zjistil, co se stalo.
Я наконец выяснил, что произошло.
Konečně jsem pochopil, v čem je moje chyba.
Наконец я понял, в чём моя ошибка.
Konečně jsem pochopila, v čem je moje chyba.
Наконец я поняла, в чём моя ошибка.

Субтитры из фильмов

Vypadni už konečně odtud!
Убирайся отсюда!
Takže jsi konečně přišla.
Ты наконец-то пришла.
Takže je konečně připraven, vezme sýrový tác, krásně nachystaný.
Ну, в общем, он наконец готов, и у него эта тарелка сыра, все как надо.
Naháněl jsem jí měsíce, žádný zájem od ní, že jsem se konečně přinutil, abych se nezajímal.
Я бегал за ней месяцами, а от неё никакого интереса. Я заставил себя перестать беспокоиться, и тогда привлёк её внимание.
Jsem tak nadšená, že náš milostný příběh může konečně začít.
Я так взволнована, что наша история любви наконец-то начинается.
Konečně jsi to ztratila.
Ты окончательно слетела с катушек.
Kdy začneme? Jsem tak ráda, že tohle konečně děláme.
Когда приступим? Я так рада, что мы, наконец-то это делаем.
Chci říct, konečně dělám, to co chci, jde jen o to.. Zní to skvěle, ale také vážně strašidelně.
Я к тому, что я наконец-то делаю то, что я хочу делать, это просто. это здорово, но также это очень страшно.
Chci říct, konečně se rozhodnu jít na právnickou školu, a ta mrcha Osud mě musí hned zbouchnout.
Я наконец-то подала заявление на юрфак, а стерва Судьба просто. делает меня беременной.
Konečně.
Наконец-то. - Что?
Chci říct, konečně mi přijde, Paulo, jakobych našla pravé, autentické já.
То есть, Паула, наконец я чувствую, будто нашла истинную, подлинную себя.
A konečně Pistachio, Labrador retrívr doprovázen novým trenérem - detektivem Williamem Murdochem. - Oh!
И, наконец, Фисташка, лабрадор-ретривер, в сопровождении начинающего дрессировщика, детектива Уильяма Мёрдока.
Dnes v noci konečně dosáhnu svého cíle.
Милая, сегодня моя цель будет достигнута. Я открыл тайну жизни и смерти, и через несколько часов я создам самого совершенного человека на свете.
Konečně mi podali zprávu o náměsíčníkově útočišti!
В лечебницу доставили сомнамбулу.

Из журналистики

Jako hostující profesor na Harvardu a MIT sleduji celkem zřetelnou předpremiéru toho, jak by svět mohl vypadat, až krize konečně odezní.
Будучи приглашённым профессором в Гарварде и Массачусетском технологическом институте, я располагаю неплохой перспективой того, как может выглядеть мир после завершения кризиса.
V roce 1989 se zdálo, že temný odkaz druhé světové války, totiž zotročení východní Evropy, je konečně u konce.
В 1989 году казалось, что мрачное наследие Второй мировой войны, порабощение Восточной Европы, наконец, закончилось.
Americké speciální jednotky konečně našly na předměstí Islámábádu Usámu bin Ládina a zabily ho.
Наконец, Усама бен Ладен был найден и убит американским спецназом в пригороде Исламабада.
Konečně, svět by měl nejpozději do roku 2010 vyjednat nový rámec pro zpomalení člověkem vyvolané změny klimatu.
В конце концов, мир должен восстановить экологический баланс не позднее 2010 года, чтобы остановить вызванное человеком изменение климата.
Evropská unie se konečně zavázala pomoci svým členům ve finanční tísni.
Европейский Союз, наконец-то, начнет помогать своим финансово потерпевшим членам.
Konečně mezinárodní společenství nese zvláštní zodpovědnost za zajišťování globálních veřejných statků.
Наконец, международное сообщество несет особую ответственность за создание глобальных общественных благ.
A konečně platí, že k posílení odstrašení může posloužit i pouhá reputace o útočných schopnostech a deklarovaná politika ponechávající otevřenou možnost odplaty.
Наконец, репутация наступательного потенциала и заявленная политика, которые поддерживают открытыми способы возмездия, могут способствовать укреплению сдерживания.
Evropané mohli situaci rázně převážit ve prospěch reformátorů, kdyby konečně na loňském prosincovém summitu lídrů EU odměnili snahy proevropských Turků.
Европейцы могли бы склонить чашу весов решительно в пользу реформаторов, вознаградив в конце концов усилия турков, выступающих за вступление в ЕС, на встрече на высшем уровне между руководителями стран-членов ЕС в декабре прошлого года.
A konečně je zapotřebí nový obchodní pakt - uzavřený možná, ale nikoliv bezpodmínečně v rámci kola jednání z Dauhá -, který zajistí přístup velkých obchodních velmocí k zahraničním trhům.
Наконец, необходим новый договор о торговле - возможно, хотя и не обязательно, в рамках дохийского раунда - чтобы обеспечить доступ основных торговых держав к зарубежным рынкам.
Přidělme každé zemi kvótu emisí skleníkových plynů ve výši rovnající se součinu počtu jejích obyvatel a tohoto podílu na osobu. Konečně nechme země, jež potřebují vyšší kvótu, aby si ji koupili od těch, kdo vypouštějí méně, než jejich kvóta povoluje.
Справедливость решения предоставить каждому человеку на Земле равную долю способности атмосферы поглощать выбросы парниковых газов трудно оспаривать.
Prvním krokem by bylo, aby USA konečně ratifikovaly Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT) z roku 1996.
Первый шаг могли бы сделать США, наконец-то ратифицировав Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года (ДВЗЯИ).
BRUSEL - Nedávná smrt etiopského premiéra Melese Zenávího v Bruselu konečně vynesla na světlo, co se skrývalo za jeho tajuplným dvouměsíčním zmizením z veřejného života.
БРЮССЕЛЬ. Недавняя смерть в Брюсселе премьер-министра Эфиопии Мелеса Зенауи, наконец, проливает свет на то, что скрывалось за его таинственным исчезновением из общественной жизни на два месяца.
Konečně je zapotřebí, aby členským státům předložil politicky dosažitelné návrhy a uskutečňoval svá pověření v rámci prostředků, které mu poskytnou.
И он должен передавать на рассмотрение стран-членов политически выполнимые предложения и осуществлять свой мандат в рамках предоставленных ему ресурсов и средств.
Až konečně najdou práci, bude to za mnohem nižší mzdu.
Когда они, в конце концов, найдут работу, она будет более низкооплачиваемой.

Возможно, вы искали...