родительский русский

Перевод родительский по-чешски

Как перевести на чешский родительский?

родительский русский » чешский

rodičovský otcovský nadřazený objekt

Примеры родительский по-чешски в примерах

Как перевести на чешский родительский?

Субтитры из фильмов

Сегодня родительский день, а я твой законный опекун.
Rodičovský den. Mám tě v péči.
Родительский контроль рекомендуется.
Film není vhodný pro mládež.
Шокирующий репортаж. Полемика началась в маленьком городке Саут Парк, где местный родительский комитет пытается запретить этот фильм.
V městečku South Park se zdejší SRPŠ snaží film zakázat.
По-моему, она чувствует, что у нас с тобой не всё ладно а скоро родительский праздник.
Asi cítí, že my ne. A blíží se rodičovský víkend.
Когда мы ехали в лагерь на родительский день, я ужасно боялся встречи с детьми.
Celou cestu do tábora jsem se bál setkání s dětmi.
Я видела в родительский день вашу жену, но не заметила вас.
Viděla jsem na rodičovském víkendu Deirdre, ale vás ne.
Вроде как проявляет родительский интерес.
Takže se o mě evidentně začíná zajímat.
Ценю твой родительский совет, но возможно, только возможно, давать им свободу, не очень-то хорошая идея.
Vážím si tvé rodičovské rady, ale možná to, že jim dáme více prostoru, není až tak dobrý nápad.
Это родительский день. Первый класс.
Rodičovskej den, 1. třída.
Родительский комитет хочет попросить местных предпринимателей выступить перед учениками и рассказать, как они добились всего, знаешь, об упорном труде, истории успеха.
Sdružení rodičů chce zorganizovat setkání s místními úspěšnými podnikateli, aby řekli něco o své práci, úspěších.
Взрослые люди не покидают уютный родительский дом чтобы переехать в другой город и начать новую жизнь!
Čerstvě dospělí přece jen tak neopustí pohodu domova. aby se přestěhovali do nového města a začali tam žít?
У него отличный родительский инстинкт.
Má skvělý rodičovský instinkt.
Сколько лет вам было когда родительский дом, вы перестали считать собственным?
Orální sex? Jak starý jste byl, když jste přestal považovat domov vašich rodičů za svůj domov?
Родительский дом подпалила?
Podpálila jsi vlastní dům?

Возможно, вы искали...