роды русский

Перевод роды по-чешски

Как перевести на чешский роды?

роды русский » чешский

porod narození vznik

Примеры роды по-чешски в примерах

Как перевести на чешский роды?

Субтитры из фильмов

Прошло десять лет с тех пор, как у меня были роды, и я не ощущаю никаких изменений в лучшую сторону с того раза!
Je to deset let, co jsem měla dítě, a není to o nic lepší než posledně!
Скоро будут роды?
Narodí se to už brzy?
Принимать роды у всякой рвани!
Stará se o bílou žebrotu.
Я не знаю, как принимать роды.
Neumím rodit děti.
Он один связно излагает,.. -.а у его жены роды!
Zrovna dnes musí mít dítě!
Роды принимали помощники шерифа.
Hartwellova parta dělala doktory.
Это была всецело идея Роды.
Vlastně to byl Rhodin nápad.
Посмотри на туфли Роды.
Podívejte se na Rhodiny boty.
Я насчёт Роды вообще-то.
A teď, co se týče Rhody.
Означает ли это, что в вашем, и ваших сестёр представлении. есть некая связь. Между смертью мальчика, и присутствием Роды на причале?
Znamená to snad, že vy a vaše sestry si myslíte. že je nějaká spojitost. mezi chlapcovou smrtí a přítomností Rhody na molu?
Что до Роды, вероятно в следующем году ей не очень понравится в вашей школе.
A Rhoda by asi nebyla spokojená ve vaší škole příští rok.
Дорогая, что за несчастный случай был у Роды в школе?
Zlato, co to bylo za nehodu ve Rhodině škole?
Сделаю вид, что пришла за медальоном Роды.
Jedná se o ten Rhodin medailonek.
Я понимаю, что это странный вопрос. После того как мы столько не виделись. Но для блага Роды и моего, я должна знать.
Vím, že jsem tě přivítala divnou otázkou. poté, co jsme se tak dlouho neviděli. ale kvůli Rhodě a kvůli mě, to musím vědět.

Из журналистики

ЖЕНЕВА - Для женщин, роды детей исторически обозначали рисковать собственной жизнью, с реальной перспективой смерти во время родов.
ŽENEVA - Akt přivedení nového života na svět pro ženy historicky znamenal nasazení vlastního života s reálnou vyhlídkou smrti během porodu.
Рак шейки матки в настоящее время убивает больше женщин, чем роды, забирая жизнь каждые две минуты.
Na rakovinu děložního hrdla dnes zemře více žen než na komplikace během porodu a každé dvě minuty si toto onemocnění vyžádá jeden lidský život.
Роды были настолько рискованными, что они опасались за свою жизнь.
Porod byl tak riskantní, že se bály o život.
С другой стороны спектра изнасилования, прелюбодеяние, ранние роды и аборты стали обычным делом.
Na opačném konci spektra se pak stala běžnou záležitostí znásilnění, cizoložství, brzká těhotenství a potraty.

Возможно, вы искали...