рождение русский

Перевод рождение по-чешски

Как перевести на чешский рождение?

рождение русский » чешский

narození porod zrození vznik rození počátek narozeniny

Примеры рождение по-чешски в примерах

Как перевести на чешский рождение?

Субтитры из фильмов

Нам часто предлагают выпить что-нибудь, дабы обмыть рождение малыша, и нам строго запрещено принимать подобные предложения.
Často je nám nabízena sklenička jako přípitek na dítě a my máme striktně zakázáno ji přijmout.
С этого дня можно говорить, что это рождение 1000-летней нации.
Dnešní den můžeme považovat za zrození tisíciletého národa.
День рождение мистера Семпсона. Как я могла забыть?
Jak bych mohla zapomenout na narozeniny pana Sampsona.
Рождение детей пошло вам на пользу. Вы стали еще красивее, чем раньше.
Ty děti vám prospěly.
Всюду смерть, а у нас рождение.
Proč? Jako něco co souvisí s porodem.
И был объявлен великий праздник. по всему королевству. Чтобы каждый, от мала до велика. мог отпраздновать рождение маленькой принцессы.
Po celém království byl vyhlášen svátek. aby všichni, bohatí i chudí. přijeli vzdát princezně poctu.
Зря я, конечно, её рождение снимал.
Kéž bych byl nenatáčel, jak se narodila.
Этот плач всего лишь рождение новойжизни.
S tím? To není pláč.
Новое рождение, солнца и этих планет!
Zrození, Hvězdy a jejich planet!
Это рождение, которое нас объединило, это не только рождение младенца Иисуса, это и наше рождение.
Zrození, které oslavujeme, není jen Ježíšovo zrození.
Это рождение, которое нас объединило, это не только рождение младенца Иисуса, это и наше рождение.
Zrození, které oslavujeme, není jen Ježíšovo zrození.
Это рождение, которое нас объединило, это не только рождение младенца Иисуса, это и наше рождение.
Zrození, které oslavujeme, není jen Ježíšovo zrození.
Далее, рождение Христа, предсказанное Святым Духом.
Za druhé, narození Krista, skrze Ducha svatého.
Рождение, плодовитость, суеверие.
Rození, plodnost, pověry.

Из журналистики

Госсекретарь Кондолиза Райс объявила его рождение, при этом отклонив немедленное прекращение боевых действий в Ливане.
Ministryně zahraničí Condoleezza Riceová oznámila její zrod a současně odmítla okamžité příměří v Libanonu.
Рождение правительства ДПЯ все же может стать поворотным моментом.
Zrod vlády DS stále ještě může být bodem obratu.
Самое главное в бедных станах затраты на обучение ребенка очень высоки по сравнению с затратами на рождение других детей.
Podstatnější je ale to, že náklady na vzdělání dítěte vzhledem k nákladům na výchovu dalších dětí s nízkým vzděláním jsou v chudých zemích velmi vysoké.
Безусловно, исход выборов делает нелепыми сомнения, будто рождение Сони Ганди за рубежом может стать помехой ее приходу к власти - обвинение, ставшее основой кампании НДА.
Není pochyb o tom, že volební výsledek je fackou do tváře zlých jazyků, které tvrdily, že Sonia Gándhíová je vzhledem ke svému zahraničnímu původu nezpůsobilá k vládnutí, a předáci NDA dokonce na tomto obvinění postavili svou předvolební kampaň.
Рождение в 1978 году Луизы Браун, и вместе с ней метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) человека, явилось вехой в медицинской науке.
S porodem Luisy Brownové v roce 1978 přišla na svět také technologie oplodnění ve zkumavce, která pro lékařskou vědu bezesporu znamenala přelom.
И если мировые лидеры четко осознают свою ответственность, произойдет второе рождение и возрождение ООН.
Jestliže světoví lídři dostojí svým zodpovědnostem, znovuzrození a obroda OSN budou nablízku.
Но в связи с тем, что многие из них откладывают рождение ребенка до тех пор, пока им не исполнится больше тридцати, фактическая способность к деторождению оказывается меньше их желаний.
Ale vzhledem k tomu, že mnohé z nich odsunují první dítě až za třicítku, skutečná porodnost nedokáže naplnit jejich přání.
Современные производственные системы, в которых информационные технологии играют все более важную роль, полностью отличаются от огромных заводов, которыми характеризовалось рождение профсоюзного движения и социал-демократии.
Moderní výrobní systémy, v nichž hrají stále častěji klíčovou roli informační technologie, se diametrálně liší od velkých továrních hal, které charakterizovaly zrod odborářství a sociální demokracie.

Возможно, вы искали...