ролевой русский

Перевод ролевой по-чешски

Как перевести на чешский ролевой?

ролевой русский » чешский

svitkový

Примеры ролевой по-чешски в примерах

Как перевести на чешский ролевой?

Субтитры из фильмов

Знаешь, это непросто. непросто расти в черном квартале. без достойной мужской ролевой модели для подражания.
Víš, byla to trochu těžký. Vyrůstat bez bez pozitivního muže, ke kterému bys mohl vzhížet.
А теперь настало время для традиционной ролевой игры.
Teď přichází obávané hraní scénky.
Мы начнём медленно, растягивание удовольствие с небольшой ролевой игрой.
Začneme pomaličku, podráždíme tě malou lehoučkou erotickou předehrou.
У нас тут что-то вроде ролевой игры?
A vy na to kašlete.
У ролевой модели должен быть доступ к машине Хартманна?
Vzorové příklady smějí používat Hartmannova auta.
Это было после ролевой игры, но перед обсасыванием пальцев ноги.
Bylo to po hraní rolí, ale ještě před cucáním palce.
Эм, Сирена, я ценю твои указания, но смысл всей этой ролевой игры в том, чтобы подготовить тебя к тому, чтобы ты сказала маме о Брауне.
Uh, Sereno, vážím si tvých ukazatelů, ale smysl tohoto hraní je tě připravit, abys řekla mámě o Brownu. Ne, já vím.
Что-то вроде ролевой игры.
Něco jako funkční hraní.
Если ты хочешь ролевой игры, ты должен полностью отдаться ей.
Jestli chcete hrát roli, musíte ji hrát kompletně.
Если ты хочешь ролевой игры, ты должна полностью отдаться ей.
Pokud se rozhodnete hrát roli, musíte ji hrát kompletně.
Составляю плейлист для ролевой игры, которую буду вести.
Chystám se na hostování jedné RPG hry.
Потому что эротическая специфика ролевой игры это согласованная измена.
Oh, protože erotický náboj hrané role je strpěné podvádění.
В этом то и вся суть ролевой игры, так что.
V tom je ta pointa, takže.
В этом весь смысл ролевой игры.
To je celá pointa téhle role, kterou hraješ.

Из журналистики

Для повышения кредитоспособности ряд правительств предусмотрительно создает, в качестве ролевой модели, советы по финансово-бюджетной политике, обладающие большей степенью независимости, часто при участии центральных банков.
Řada vlád ve snaze zvýšit věrohodnost opatrně přistupuje ke zřizování fiskálně poradních orgánů s větší nezávislostí, přičemž vzorem se často stávají centrální banky.
Политические меры, направленные на развитие традиционной ролевой модели, должны быть отменены.
Politická opatření, která kultivují tradiční vzorce rozdělení rolí, by měla být zrušena.
И, в отличие от государств, ставших наследниками Югославии, которые могли смотреть в сторону Европы, отсутствие легитимной арабской демократической ролевой модели делает наведение демократического порядка здесь значительно более сложной задачей.
Na rozdíl od nástupnických států Jugoslávie, které mohly vzhlížet k Evropě, je navíc nastolení demokratického uspořádání v Iráku kvůli absenci legitimního demokratického příkladu na arabské straně ještě obtížnější.

Возможно, вы искали...