auto | alto | zato | nato

a to чешский

то, именно

Значение a to значение

Что в чешском языке означает a to?

a to

upřesňuje předchozí výrok  I Karel má ve škole slabinu, a to matematiku.

Перевод a to перевод

Как перевести с чешского a to?

a to чешский » русский

то именно

Синонимы a to синонимы

Как по-другому сказать a to по-чешски?

a to чешский » чешский

totiž notabene nebo mimoto jmenovitě jinak dokonce

Примеры a to примеры

Как в чешском употребляется a to?

Простые фразы

Je to otázka života a smrti.
Это вопрос жизни и смерти.

Из журналистики

Pro mnohé z příznivců Ronalda Reagana to byl právě prezident USA, kdo záměrnou eskalací závodů ve zbrojení dohnal sovětskou ekonomiku na okraj propasti, čímž plně doložil převahu liberálních společností a volných trhů.
Как считают многие последователи Рональда Рейгана, именно благодаря ему и его целенаправленной гонке вооружений советская экономика оказалась на грани срыва. Таким образом, Рейган продемонстрировал превосходство либерального общества и свободного рынка.

Возможно, вы искали...

a | to