вода русский

Перевод вода по-чешски

Как перевести на чешский вода?

вода русский » чешский

voda vodní vodička voda [hmota]

Примеры вода по-чешски в примерах

Как перевести на чешский вода?

Простые фразы

В Эшленде вода тоже есть.
V Ashlandě je taky voda.
Вода замерзает при нуле градусов Цельсия.
Voda mrzne při 0 stupních.
Где он, дом мой, где он, дом мой? Вода журчит там на лугах, шумят боры там на скалах и сады цветут весной - на поверку, рай земной! Вот прекрасная Отчизна - земля чешская, дом мой, земля чешская, дом мой!
Kde domov můj? Kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to jest ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj!
Вода чистая.
Voda je čistá.
Вода тяжёлая.
Voda je těžká.
В цистерне, находящейся на крыше, скапливается дождевая вода.
V cisterně na střeše se shromažďuje dešťová voda.
Вода важна.
Voda je důležitá.
Вода была холодная.
Voda byla studená.
Тому нужна была вода.
Tom potřeboval vodu.
Вода замерзает при 32 градусах по Фаренгейту.
Voda zamrzá při 32 stupních Fahrenheita.
Всем растениям нужны вода и свет.
Všechny rostliny potřebujou vodu a světlo.
Вода жидкая.
Voda je tekutá.
Эта вода хорошая.
Tato voda je dobrá.
Белым цветам нужна вода.
Bílé květiny potřebují vodu.

Субтитры из фильмов

Я пойду посмотрю, закипела ли вода.
Půjdu se podívat, jestli je voda převařená.
Из этого отеля испаряется не только вода, из него испаряются и постояльцы.
V tomhle hotelu neteče jen voda, přelévají se tu i hosté.
Вода со льдом.
Voda s ledem.
Десота-вода. Теперь на этом участке 20-футовый фасад, 14-футовый тыл и горы прекрасного мусора.
Na této parcele je 6metrové průčelí, 4metrové pozadí a slušná skládka.
Засуха продолжалась и питьевая вода быстро заканчивалась.
Sucho pokračuje a hladina vody v nádrži klesá na alarmující úroveň.
Эта вода ледяная.
Ta voda je ledová.
Как ты думаешь, что могло бы произойти с этой жаждой, если б эта вода была недоступна?
Víte, co by se stalo, kdyby tu žízeň neuhasil?
Там есть холодная и горячая вода, весь день.
Teplá i studená voda teče celý den.
Если вода попадёт в котлы.
Jestli se ta voda dostane až ke kotlům.
Летом вода почти везде пересыхает, и это служит источником малярии, переносимой москитами рода Анофелес.
V létě vodní zdroje téměř vyschnou. To vede k malárii, kterou přenášejí komáři rodu anopheles.
Вот вода.
Vaše Excelence, zde je Vaše voda!
Ты прямо в бумаге подаришь? Вода платье замочит.
Zabal je do papíru, aby jí neumokřily šaty.
Ночи, когда есть только ты, луна,..вода вокруг, и всё сливается воедино.
Noci, kdy ty, měsíc i voda splynete.
Тебе нужна теплая вода?
Máš ráda horkou zahřívací láhev, že?

Из журналистики

По всему Ближнему Востоку вода является вопросом безопасности.
Na celém Blízkém východě je voda bezpečnostním tématem.
Вода - это сущность жизни.
Voda je podstatou života.
У них также есть санитарные условия и безвредная питьевая вода.
Rovněž mají základní hygienu a nezávadnou pitnou vodu.
Помимо контроля над энергетическими ресурсами региона, вода так же стала потенциальным источником конфликта, учитывая ее серьезную нехватку в Китае.
Vedle kontroly energetických dodávek z oblasti se potenciální příčinou konfliktu stává voda, vzhledem k jejímu vážnému nedostatku v Číně.
Многие утверждают, что вода отличается от таких ресурсов, как, например, нефть, поскольку вода часто оказывается незаменима во многих областях (особенно пищевое производство).
Podle mnoha lidí se voda liší od zdrojů, jako je ropa, protože pro většinu účelů (zejména pro pěstování plodin) ji nelze ničím nahradit.
Многие утверждают, что вода отличается от таких ресурсов, как, например, нефть, поскольку вода часто оказывается незаменима во многих областях (особенно пищевое производство).
Podle mnoha lidí se voda liší od zdrojů, jako je ropa, protože pro většinu účelů (zejména pro pěstování plodin) ji nelze ničím nahradit.
В этих местах вода настолько дефицитна, что растениеводство, в лучшем случае, маргинально.
Jsou to místa, kde je voda rok co rok tak vzácná, že produkce plodin je tam přinejlepším okrajová.
Но на спекулятивные рынки также большое влияние оказывает психологический эффект, вероятно, поэтому изображение исчезающего ледника острова Гренландия заставляет нас верить в то, что все остальное - земля, вода и даже свежий воздух - также заканчивается.
Psychologie se však uplatňuje i na spekulativních trzích a onen obraz mizejícího grónského ledovce možná zvyšuje uvěřitelnost představy, že se vyčerpává i všechno ostatní - půda, voda, ba dokonce i čerstvý vzduch.
Ранее эксперты считали, что женские фермы производят меньше, поскольку женщины имеют меньше доступа к средствам производства, таким как удобрения, вода и даже информация.
Experti se dříve domnívali, že ženské farmy produkují méně, poněvadž ženy mají menší přístup ke vstupům, jako jsou hnojiva, voda nebo i informace.
Подобно пробоине в дамбе, как только сдерживаемая ранее вода начинает просачиваться, она расширяет отверстие и разрывает систему на части.
Jako by šlo o trhlinu v přehradě, jakmile se zadržovaný tlak začal uvolňovat, otvor se rozšířil a strhl celý systém.
А если никто этого делать не будет, вода в колодце иссякнет, и качать оттуда будет нечего.
Pokud to nikdo neudělá, studna vyschne a nezůstane nic, co by se dalo akvizicemi získat.
Водопроводная вода, канализация и электричество считаются необходимостью в Америке, но не в Индии.
Na amerických kontinentech se za nezbytnost pokládá vodovod, kanalizace a elektřina, ale v Indii to neplatí.
Одна из них - получение запаса гидроэлектроэнергии, когда избыточный ветер и солнечная энергия используются, чтобы накачать воду в высоко расположенные водохранилища, вода из которых может позднее произвести гидроэлектроэнергию.
Jedním z příkladů je přečerpávaná vodní energie, kdy se nadbytečná větrná a sluneční energie používá k čerpání vody do výše položených nádrží, které mohou později vyrábět elektřinu.
Если Вы хотите вылить из бутылки воду (или пиво) и перевернете ее вверх дном, вода выльется неравномерными толчками.
Pokud chcete vyprázdnit lahev s vodou (nebo s pivem) a obrátíte ji vzhůru nohama, voda začne vytékat v přerušovaných doušcích.

Возможно, вы искали...