руководящий русский

Перевод руководящий по-чешски

Как перевести на чешский руководящий?

руководящий русский » чешский

vedoucí řídící vůdčí směrný hlavní

Примеры руководящий по-чешски в примерах

Как перевести на чешский руководящий?

Субтитры из фильмов

Успех будет означать, что я хочу взять под свой контроль руководящий комитет.
Úspěch by mohl znamenat, že převezmu vládu nad výborem.
Руководящий класс пустился в пляс!
Je tu známý finančník. - Který?
А вот великолепный руководящий центр нашей крутой корпорации.
Tady je naše rušné nervové centrum naší obří korporace.
Руководящий пост среднего уровня предполагает. что у них достаточно ответственности для того, чтобы выслушать, то что им скажут. но недостаточно для того. чтобы посылать кого-либо нахрен.
Střední management, to znamená, že mají takovou odpovědnost, že musí poslouchat, co jim kdo říká, ale ne takovou, aby mohli každýho poslat do prdele.
Джентльмены, это руководящий агент Хэнк Шрэдер.
Pánové, tohle je velící agent Hank Schrader.
Парень руководящий этим мошенничеством - Руфино Кортез.
Ten podvodník se jmenuje Rufito Cortez.
Он адмирал, руководящий северным полярным регионом.
Je to admirál, který dohlíží na severní polární oblast.
Выходит, Капитан, которому с трудом могло достаться место, куда берут отсидевших, получил серьёзный руководящий пост у того, кто пытается купить твою компанию.
Vypadá to, že Kapitán, který měl problém vůbec s tím, aby ho pozvali na pohovor na vězeňskou práci, dostal práci na vysoké pozici u chlapa, co chce koupit tvou firmu.
Любой руководящий сотрудник.
Jakýkoliv úředník.
Психиатр, руководящий этим заведением, была на самом деле сумасшедшей.
Ten psychiatr, co to tu vedl, byl vlastně šílenec.
Есть только одно правило, что связывает людей, один руководящий принцип, который определяет все отношения на Земле Божьей.
Existuje jen jeden zákon mezi lidmi, jediný určující princip, který ovládá všechny vztahy na Boží zemi.
Было бы справедливо передать второй руководящий пост женщине.
Je jenom fér, že žena by měla mít taky autoritu.
У Чиленти в кармане руководящий полицейский коммандор. У нас у всех свои слабости, мистер Мэдден.
Standard už to vypustil.
Профсоюзный лидер, руководящий ОПТС.
Úřadující prezident unie, provozuje SPLU.

Из журналистики

Инвестиционные банки трансформировали свой бизнес таким образом, что его не понимали их менеджеры и руководящий состав.
Investiční banky proměnily své podnikání způsoby, jimž jejich manažeři a správní rady evidentně nerozuměli.
В октябре 1998 года, незадолго до основания Европейского валютного союза, Руководящий совет Европейского Центрального банка (ЕЦБ) принял стратегию денежно-кредитной политики, ориентированную на стабильность.
V říjnu 1998, těsně před zahájením Evropské měnové unie, přijala Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) měnověpolitickou strategii orientovanou na stabilitu. Tato strategie sestává ze tří elementů.
Может быть, руководящий долг Хамас подтолкнет ее к непрерывным обсуждениям с Соединенными Штатами и международным сообществом.
Vládní zodpovědnosti možná Hamas donutí k trvalým diskusím se Spojeným státy a mezinárodním společenstvím.

Возможно, вы искали...