родственник русский

Перевод родственник по-чешски

Как перевести на чешский родственник?

родственник русский » чешский

příbuzný sestřenice příbuzná bratránek bratranec

Примеры родственник по-чешски в примерах

Как перевести на чешский родственник?

Субтитры из фильмов

Я должен убегать черными ходами, как бедный, неугодный родственник!
No, cítím se trochu jako chudý příbuzný, když se sem musím vloudit zadním vchodem.
Он ваш родственник или что?
Je to váš příbuzný?
Я его родственник.
Jsem jeho příbuzný.
Он утверждает, что ваш родственник.
Tvrdí, že je váš příbuzný.
Мы его пригласили, потому что он мой родственник.
Pozvali jsme ho, protože je to můj příbuzný.
Король - мой родственник.
Král Duncan je můj příbuzný.
Вы - его родственник?
Jste člen rodiny?
Он твой единственный родственник. Ты должна попрощаться с ним.
Je to váš jediný příbuzný.
Ты родственник госпожи.
Nezapřeš, žes příbuzný správcové.
Это был ваш родственник?
Byl to váš příbuzný?
У вас там богатый родственник?
Máte tam bohaté příbuzné?
Он ваш родственник?
Je to váš příbuzný?
Если дотронетесь до него, ее ближайший родственник мужского пола убьет вас.
Když se toho dotkneš, snažil by se tě její nejbližší příbuzný zabít.
Брат. Он единственный родственник.
Jen bratra, jinak nikoho.

Из журналистики

Пожалуй, самыми востребованными элементами общепринятого интеллектуального арсенала являются модель оценки доходности активов и ее близкий родственник, гипотеза об эффективности рынка.
Mezi nejžádanější prvky konvenční intelektuální výbavy totiž patří model oceňování kapitálových aktiv a jeho blízká sestřenice, hypotéza efektivních trhů.
В бизнесе риск - и его близкий родственник, инновация - импорту не подлежат.
V podnikání platí, že podstupování rizika - a s ním úzce související inovace - nelze importovat. Některé věci se musí vypěstovat doma.

Возможно, вы искали...