рождаться русский

Перевод рождаться по-чешски

Как перевести на чешский рождаться?

рождаться русский » чешский

vznikat rodit se narodit se líhnout se

Примеры рождаться по-чешски в примерах

Как перевести на чешский рождаться?

Субтитры из фильмов

По-твоему, люди должны рождаться, жить и умирать на одном месте! - Замолчи!
Myslíš si, že lidé by se měli narodit, žít a zemřít na stejném místě.
В эту ночь что-то новое должно рождаться в нас.
Je to naše zrození. Dnes v noci by se mělo něco zrodit v každém z nás.
Да бог с ним, нас никто не просит рождаться, правда?
Neměla jsem se narodit.
Время рождаться, и время умирать.
Je čas zrození a je čas smrti.
Должен тебе сказать, великий писатель по имени Софокл. сказал что, вероятно, лучше вообще не рождаться.
Velký spisovatel Sofokles řekl. že je lepší se nenarodit.
Я не должен был рождаться.
Nikdy jsem se neměl narodit.
У местных жителей начали рождаться больные дети.
Děti narozené v horách jsou nemocné.
Говорят, это происходит с детьми, которые не должны рождаться.
Říká se toho spousta. Že tím trpí děti, které se nikdy neměly narodit.
Чийоко, когда ты войдёшь в свою роль,...реплики будут сами рождаться в твоей голове и проситься наружу.
Jakmile se vcítíš do své postavy ty správné věty budou vycházet přirozeně z tvého nitra.
Даже дети стали рождаться.
Začaly se znovu rodit děti.
Потому, что они боялись рождаться.
Mají strach z toho se narodit.
Ну а если мы всех превратим в педерастов, то не будут рождаться дети. Люди из будущего просто не будут существовать и никто не заберет у нас нашу работу!
Kdyby se z každýho stal buzík, tak nebudou žádné děti a ani žádni lidé z budoucnosti, co by nám ukradli práci.
Ты не хотела рождаться.
Nechtěla si se narodit.
С чего бы это вдруг я захотела рождаться заново?
Watsu? Proč bych měla znovu prožít moje vlastní narození?

Из журналистики

Но Эрлих утверждает, что то, что он думает, будет приносить экономическую выгоду, которую мы и наши потомки смогут получить при условии, что не будут рождаться новые люди.
Ale Ehrlich sází to, o čem sám soudí, že bude ekonomicky přínosné a čeho budeme moci my a nasi potomci požívat, na sám život těch dosud nenarozených.

Возможно, вы искали...