рознь русский

Перевод рознь по-чешски

Как перевести на чешский рознь?

рознь русский » чешский

svár spor různice je rozdíl

Примеры рознь по-чешски в примерах

Как перевести на чешский рознь?

Субтитры из фильмов

Шутка шутке рознь, доктор.
Jsou vtipy a VTIPY, doktore.
Солдат солдату рознь!
Není voják jako voják!
Мы скоро достигнем 700. Веселье веселью рознь.
Kdo mluvil o legraci?
Смокинг смокингу рознь, знаете ли.
Jsou smokingy a smokingy.
Тот взгляд дает мне в рознь.
Ten pohled mi dělá starost.
Освобождение освобождению рознь.
Je nechat být a nechat být.
Псевдоним псевдониму рознь.
Moje vizitka s pseudonymem.
Узел узлу рознь!
Uzel není jenom uzel.
Опыт опыту рознь.
Je tu rozdíl mezi zkušeností a zkušeností.
Гомерчик, я рада, что ты не скрываешь эмоции, просто надеюсь, что твое шоу не будет разжигать социальную рознь.
Homie, jsem ráda, že jsi vášnivý, jen doufám, že svou show nelezeš lidem na nervy.
Рак раку рознь, а твой - очень необычный, Хэйзел.
Všechny rakoviny nejsou stejné, a tvoje je zvlášť neobvyklá, Hazel.
Командир командиру рознь.
K čertu s vámi!
Железо железу рознь.
Kuráž ve stroji je kuráž ve stroji.

Из журналистики

Помощь в вопросах безопасности должна делать акцент на разведке и полиции, чтобы Украина была менее уязвимой к российским попыткам сеять рознь и вызывать беспорядки.
Bezpečnostní pomoc by měla klást důraz na výzvědné služby a policejní práci, aby byla Ukrajina méně zranitelná ruskými pokusy zasévat sváry a vyvolávat nepokoje.
Никто другой не станет защищать Турцию; некоторые даже могут разжигать рознь в ее границах (исторических примеров такой тактики предостаточно).
Nikdo zvenčí Turecko neochrání; dokonce se můžou vyskytnout tací, kteří budou sváry uvnitř země rozdmýchávat (historických příkladů takové taktiky je přehršel).
Во-первых, турецкие военные не заинтересованы в рисках, которые могут возникнуть в результате вклада, который они сделают своими действиями в существующую в Ираке рознь между различными сектантскими группировками.
Za prvé nemá turecká armáda zájem podstupovat rizika spojená s angažmá v iráckých sektářských sporech.

Возможно, вы искали...