роковой русский

Перевод роковой по-чешски

Как перевести на чешский роковой?

роковой русский » чешский

osudný osudový fatální

Примеры роковой по-чешски в примерах

Как перевести на чешский роковой?

Субтитры из фильмов

Ты - призрак роковой, Кинжал мечты, дитя воображенья, Что породил разгорячённый мозг.
Nebo jsi jen dýka smyšlená, klam a mam, zrozený z tísně horečného mozku?
Мы опустились на 1 500 метров ниже роковой точки.
Přesáhli jsme 5 000 stop.
За быстротечными месяцами роковой день разлуки пришел.
S ubíhajícími měsíci přišel tento osudný den loučení.
Для нежной и любящей матери пришел роковой день прощания.
Pro laskavou a milující matku nastal den osudného rozloučení.
Сегодня мы впервые расскажем вам обо всем, что произошло в тот роковой день.
Proto jsi tu!
Роковой женщиной.
Ponuře.
Боже, под какой роковой звездой я родилась.
Asi jsem se opravdu narodila v nešťastný den.
С той роковой битвы прошло всего два дня!
Od bitvy tu uběhly jen dva dny.
Сейчас, в начале июля она вступает в роковой третий месяц.
Je začátek července, takže je v onom rozhodujícím třetím měsíci.
Неожиданный провал доктора Сюзанны Модески удар по программе, но не роковой.
Překvapivý odchod dr. Susanne Modeskiové. je velkou ranou pro projekt, ne však ranou osudovou.
Позже в этот роковой день, жестокий шторм. обрушился на верхнюю часть горы без предупреждения.
Později toho samého osudového dne. se na horní části hory bez varování rozpoutala zuřivá bouře.
Но затем, после одной роковой контрольной.
Ale pak přišel ten test.
Вот здесь, на берегу погибли пять пассажиров, совершавших роковой перелёт.
Díky, Wesley. Jsem dnes večer zde, v bažině smrti pro pět odsouzených duší určených pro tajné cíle.
В стране Мордор, в пламени Роковой Горы черный властелин Саурон втайне выковал главное Кольцо чтобы подчинить себе все остальные.
V zemi Mordor, v ohních Hory osudu Temný pán Sauron tajně ukoval Vládnoucí prsten, aby ovládal všechny ostatní.

Из журналистики

Польские выборы стали роковой чертой, моментом, когда силы перемен приняли необратимый характер.
Polské volby byly překročením Rubikonu, okamžikem, kdy se změny staly nezvratnými.
Но то, что он и остальные европейские акционеры не смогли придерживаться собственным правилам может в итоге оказаться роковой ошибкой.
Jeho neschopnost, stejně jako neschopnost jeho evropských podílníků, držet se vlastní nejlepší praxe se však nakonec může ukázat jako fatální přehmat.
Браун очень хотел стать премьер-министром все это время с 12 мая 1994 года, тот роковой день, когда Джон Смит, лидер лейбористской партии в оппозиции, упал замертво от сердечного приступа.
Brown po premiérském křesle touží již od 12. května 1994, tedy od onoho osudného dne, kdy tehdejší předák opozičních labouristů John Smith náhle podlehl infarktu.
Прошло шесть лет с роковой встречи МВФ в Гонконге, как раз перед глобальным финансовым кризисом.
Od osudové schůzky Mezinárodního měnového fondu těsně před vypuknutím celosvětové finanční krize uplynulo šest let.
Но у брака между китайскими сбережениями и американским потреблением был роковой недостаток: он создал безвозвратные долги.
Sňatek mezi čínskými úsporami a americkou spotřebu měl ale fatální kaz: zrodil nesplatitelné dluhy.

Возможно, вы искали...