родные русский

Перевод родные по-чешски

Как перевести на чешский родные?

родные русский » чешский

příbuzní

Примеры родные по-чешски в примерах

Как перевести на чешский родные?

Субтитры из фильмов

Родные похоронили его, не имея денег на погребение.
Velmi starý muž. Jeho rodina ho pochovala, protože nemá peníze na zaplacení pohřbu.
Но вы с Черри для меня как родные, и я отношусь к вам обоим по-отечески.
Ty a Cherry jste má rodina. Vážím si tvého otce.
Ты помнишь, какого тебе было, когда ты покинул родные пределы?
Pamatuješ si na ten pocit, když jsi letěl přes moře?
И есть ли у него родные?
Jestlipak má rodinu?
Родные мне твердили, что у меня нет таланта.
U nás doma každý tvrdil, že nemám talent.
Через день после того, как я прибыл во Флориду. я оказался в месте, расположенном в 15-ти милях от Форт-Кинга. полный радости по поводу возвращения в родные края.
Projížděl jsem Evergleidsem, asi 15 km od Ford King. Bylo krásné floridské ráno a bylo příjemné vracet se domů.
Мой мальчик, не нужно было покидать родные края. Дома, со мной и дорогой матерью, у тебя было все самое лучшее.
Poslouchej mě v našem domě, s tvou drahou matkou a se mnou, ses měl nejlépe, jak jsi mohl ve všech možných světech.
Ну, родные, как я выгляжу?
Tak co, lidičky? Co tomu říkáte?
Эти девочки были для меня как родные.
Ta děvčata jsou pro mě jako vlastní.
Ее родные обязательно узнают о той полячке, на которой тебе пришлось жениться. Коли вас поймают, ты в тюрьму угодишь.
Anatole, kam ji chceš vzít?
А родные не против вашей карьеры?
Vaše rodina nemá proti vaší kariéře námitky?
Бедняк со своей изголодавшейся семьей покидает родные места в поисках работы.
Takový nešťastník opustí svůj rodný kraj i s celou rodinou, umírající hlady. Jde hledat práci.
Мамочки родные! Опять упал.
Oh, k sakru, už zase.
Господин граф, если бы мы составляли раппорт каждый раз, когда вы возвращаетесь в родные пенаты.
Pane hrabě, kdybych měl podávat hlášení pokaždé, - když k nám přijedete.

Из журналистики

Вторая проблема заключается в возвращении домой афганских беженцев, живущих сейчас в Пакистане и Иране, а также тех, кто покинул свои родные места, но не уехал из Афганистана.
Druhý problém se týká přesídlení afghánských uprchlíků, kteří dnes žijí v Pákistánu, Íránu, ale i na různých místech v Afghánistánu.
Всё это время самые лучшие студенты покидали свои родные страны, привлечённые более заманчивыми предложениями и грандиозными исследовательскими институтами.
Během tohoto období odcházeli nejbystřejší studenti ze svých zemí, protože je přitahovaly lepší výzkumné univerzity a příležitosti.
Традиционные транснациональные корпорации и их родные страны должны будут приспособиться к этому новому расположению сил и его последствиям для мирового рынка.
Zavedené nadnárodní korporace a jejich mateřské země se budou muset přizpůsobit této nové konstelaci sil a jejím důsledkům pro světový trh.
Если бы родные страны иммигрантов остались ответственны за предоставление социальных услуг неработающим иммигрантам, то предсказываемое теорией конкуренции разрушение систем социального обеспечения стран Западной Европы могло бы быть предотвращено.
Pokud by za sociální služby nepracujících přistěhovalců i nadále nesly zodpovědnost jejich domovské země, dalo by se rozdrolování západoevropských sociálních států, který předpovídá teorie o konkurenci systémů, zastavit.
Сентябрь - это традиционно месяц, когда оперные труппы и оркестры возвращаются в свои родные города из Экса, Зальцбурга, Тэнглвуда и других бесчисленных летних фестивалей.
Září je tradičně doba, kdy se operní společnosti a orchestry vracejí z Aix, Salcburku, Tanglewoodu a bezpočtu dalších letních festivalů do domovských měst.
Но Наиф (77 лет), его родные братья - в том числе Султан (82 года) - и их сторонники в ваххабитских кругах, кажется, окопались слишком глубоко, чтобы такое могло случиться.
Zdá se však, že Najíf (77 let), jeho vlastní bratři - včetně Sultána (82 let) - a jejich příznivci ve wahhábitském establishmentu mají příliš pevnou pozici a něco takového nedovolí.
Протестующие вернулись в свои родные страны, раненые зализывают свои раны, главы государств, как обычно, занимаются делами, и Хайлигендамм, старый курортный городок в Германии на побережье Балтийского моря, снова мечтает о величественной красоте.
Protestující odpůrci se vrátili do svých domovských zemí, zranění si lížou rány, hlavy států jsou zpět u své obvyklé práce a Heiligendamm, staré lázně na německém baltském pobřeží, se navrací ke svému snu o kráse císařských časů.
Застарелая вражда между двумя странами не имеет никакого смысла для простых кубинцев, которые желают сближения с Соединенными Штатами, где у многих живут родные и друзья.
Politický mrtvý bod, na němž se USA a Kuba už dlouhá léta nacházejí, je běžným občanům země úplně lhostejný. Oni si jenom přejí užší vztahy s Amerikou, kde bydlí jejich rodiny a přátelé.

Возможно, вы искали...